Skip navigation
卦主
天地否 初六
象曰:拔茅貞吉,志在君也。
彖曰:否之匪人,不利君子貞。大往小來,則是天地不交,而萬物不通也﹔上下不交,而天下無邦也。內陰而外陽,內柔而外剛,內小人而外君子。小人道長,君子道消也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 當奉左右營,合隊并進。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 于新立商業,用人宜慎。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 吉,宜以合伙謀事。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 主有親戚同居。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是恐患傳染之症,然無害也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天地否 » 初六
2013/07/05 09:14
《高島斷易》1204-否 初六
初六,拔茅茹以其彙,貞吉亨。 《象傳》曰:拔茅貞吉,志在君也。 「拔芧茹以其匯」,解見[泰]初九下。 此卦與[泰卦]雖同,而別分內外,以氣運變遷言之。 下卦[坤],為否中之否;

觀看全文 (334 字)