Skip navigation
地天泰 六五
象曰:以祉元吉,中以行愿也。
彖曰:泰,小往大來,吉亨。則是天地交,而萬物通也﹔上下交,而其志同也。內陽而外陰,內健而外順,內君子而外小人,君子道長,小人道消也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜貿達海外。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 得內助之賢。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下亨通,宜謙虛柔顺,萬事皆吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 拾者必自來歸還。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 宜遠嫁遠娶。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必得神佑。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 主生貴女。
地天泰 » 六五卦象
2013/08/15 03:27
《高島斷易》1108-泰 六五
六五,帝乙歸妹,以祉元吉。 《象傳》曰:以祉元吉,中以行願也。 帝乙者,殷紂之父也。 此爻柔而居尊位,下與九二之剛,陰陽正應。 恭已無為,虛心下賢,是當位之君,開太平之治者也。

觀看全文 (332 字)

地天泰 » 六五卦象
2013/05/08 20:15
晉卿趙鞅卜筮救鄭
《左傳.哀公九年》 晉趙鞅卜救鄭,遇[b]水適火[/b],占諸史趙、史墨、史龜。史龜曰:「是謂[b]沈陽[/b],可以興兵,利以伐[b]姜[/b],不利[b]子商[/b]。伐齊則可,敵宋不吉。」

觀看全文 (641 字)

地天泰 » 六五卦象
2011/01/10 15:57
有相識豪富某來,請占家政氣運,筮得泰之需。
此卦上下通氣之象,主從相應,家政安泰之時也。 今筮得第五爻,尊府之財產,相承舊業,足下性質良善,家教完全,但於方今之時勢,未免礙於通達。今得第二爻為之經理,能負擔一切事務,忠實可靠,故家政整理,商運

觀看全文 (144 字)