Skip navigation
卦主
天澤履 初九
象曰:素履之往,獨行愿也。
彖曰:履,柔履剛也。說而應乎乾,是以履虎尾,不咥人,亨。剛中正,履帝位而不疚,光明也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰爭 宜獨行潛往,刺探敵情,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜守舊業,久後必獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 宜安居樂道,待時運亨通,往無不利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 謀事 宜緩待,不宜急迫。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 「福履綏之」,門庭吉祥。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男
天澤履 » 初九
2013/07/18 23:37
《高島斷易》1004-履 初九
初九,素履,往无咎。 《象傳》曰:素履之往,獨行願也。 「素」者,生帛,取天然之色而無飾也。 「素履」者,謂直行本分。 此爻以陽居陽,雖得正位,上無正應,在下位,不援上, 《

觀看全文 (235 字)

天澤履 » 初九
2011/01/08 23:39
橫濱商人某氏來告曰,近來商業不振,得不償失,欲移居東京,別創事業,請占前途吉凶,筮得履之訟。
此卦兌之少女,履乾父之後,明明教人以謹守先業。 商務之通塞,未可拘一時而論,物價高低,隨時變換,前失後得,亦事之常,何必遁作改計?不如守舊,久必亨通也,故曰︰「素履,往無咎」。 某氏聞之,隨絕改圖之念,仍在橫濱,從事舊業,未幾而商機一變,大獲利益。

觀看全文 (100 字)