Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
乾為天 上九 象曰 亢龍有悔,盈不可久也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 上九居乾之極,陽極於上,故曰亢;亢因勝而驕,是以有悔也。盈不可久。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 亢者,過也,凡買賣之道,不可過於求盈也,過盈則必有虧,故曰不可久也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 上九極位,宜反而自退,否則滿招損也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 是必宅基太高,太高則危,亦可懼也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是龍陽上升之症。傳曰盈不可久,知命在旦夕間矣,可危。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,恐不育。
乾為天 » 上九象曰
2011/01/06 03:39
《周易正義》0118-乾上九 文言論象辭
[b]●[上九曰「亢龍有悔」,何謂也?子曰:「貴而無位,高而無民。下無陰也。」][/b] [疏]正義曰:此明上九爻辭也。 「子曰貴而無位」者,以上九非位而上九居之,是無位也。 「高而無民」者,六爻皆無陰,是無民也。

觀看全文 (75 字)