Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
乾為天 九五 象曰 飛龍在天,大人造也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 九五尊位,必是天子親征,王師伐罪,故曰大人造也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 九五辰在申,上值華,附星咸池。咸池者蒼龍之舍,咸池亦名五車,主稻黍豆麥,度其貿易,定在五谷之屬。曰飛龍者,知物價之飛升也;曰利見大人,知其販運或出自政府之命也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有雲霄直達之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 有上應天召之象,不吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,主貴。
乾為天 » 九五象曰
2011/01/06 03:37
《周易正義》0117-乾九五 文言論象辭
●[九五曰「飛龍在天,利見大人」,何謂也?子曰:「同聲相應,同氣相求。水流濕,火就燥,雲從龍,風從虎,聖人作而萬物睹,本乎天者親上,本乎地者親下,則各從其類也。」] [疏]「九五曰」至「各從其類也」

觀看全文 (737 字)